Juridiskie pakalpojumi

Magone un partneri

Juridiskā biroja Magone un Partneri pakalpojumi tiek sniegti gan juridiskām, gan fiziskām personām.

Mūsu biroja sniegtie juridiskie pakalpojumi ir saistīti ar dažādu sfēru tiesisko regulējumu. Uzturēšanās atļauju juridiskie pakalpojumi sevī
ietver konsultācijas un dokumentu sagatavošanu (atļaujas noformē-
šanas kārtība, pieteikuma noformēšana). Civiltiesību juridiskie pakal-
pojumi ietver konsultācijas, līgumu sagatavošanu,

dokumentu analīzi, kā arī to labošanu un saskaņošanu (īres, nomas, ķīlas, uzņēmuma, maiņas, dāvinājuma un cita veida līgumiem).
Maksātnespējas juridiskie pakalpojumi sevī ietver konsultācijas (kad, kā, kas uzsāk maksātnespējas procesu, tā izmaksas un atbildība), kā arī visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu. Īpašumtiesību juridiskie pakalpojumi
sevī ietver nepieciešamo dokumentu sagatavošanu darījumiem ar nekustamo īpašumu. Darba tiesību juridiskie pakalpojumi ietver konsultācijas un darba līgumu sastādīšanu, kā arī palīdzību darba strīdu risināšanā.
Mūsu biroja sniegtie juridiskie pakalpojumi pārstāv arī krimināltiesību un nodokļu administrācijas jomas mēs sagatavojam dokumentus un pārstāvam klientus valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī tiesvedības procesos.

Juridiskie pakalpojumi (to darbības jomas):

 • Līgumu sagatavošana, juridiskais audits

 • Strīdu izšķiršana sarunu ceļā

 • Pārstāvība tiesvedības procesā un tiesībaizsardzības iestādēs

 • Procesuālu dokumentu sagatavošana
 • Tiesvedības procesa stratēģijas izvēle
 • Pārstāvība visās tiesu instancēs
 • Spriedumu izpildes nodrošināšana
 • Parādu piedziņas administrēšana
 • Pārstāvniecība juridiskas un fizisku personu maksātnespējas procesos

 • Komerctiesības
 • Uzņēmumu dibināšana, reorganizācija
 • Uzņēmumu un to daļu pirkšanas, pārdošanas darījumu izstrāde u.c.
 • Juridiskie pakalpojumi, kas saistīti ar darījumiem ar nekustamo īpašumu

 • Nekustamā īpašumu atsavināšanas līgumu sagatavošana
 • Nekustamā īpašuma izpēte pirms darījumu noslēgšanas
 • Būvniecības, nomas un īres līgumu sagatavošana
 • Pārstāvība pie zvērināta notāra un Rīgas pilsētas un Rīgas rajona zemesgrāmatās
 • Darba tiesības

 • Darba līgumu sagatavošana
 • Darba tiesisko attiecību pārtraukšana
 • Darba strīdu risināšana pirmstiesas un tiesas procesos
 • Administratīvās tiesības

 • Pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs
 • Pārstāvība iepirkumu procedūrās
 • Pārstāvība administratīvās tiesvedības procesos
 • Strīdu risināšana ar administratīvajām iestādēm